15.8.2016

Opravy komínů

Dodávka a montáž dle cenové kalkulace  – zpracujeme orientační kalkulaci tj. materiál včetně montáže, doprava, revize vč. DPH.

Pro bezproblémovou funkci komínového tělesa je vhodné konstrukci komína řešit jako vícevrstvou, kdy je možné efektivně přizpůsobit jednotlivé vrstvy požadovaným funkcím. Vnitřní vrstva musí být odolná proti chemickým vlivům agresivních sloučenin, dále proti vysoké teplotě a vlhkosti. Střední vrstva slouží jako vrstva tepelně izolační a vnější vrstva zajišťuje stabilitu konstrukce komínového tělesa a mechanickou ochranu vnitřních vrstev.

Odborné posouzení stávajícího stavu a následná volba technologie opravy, stejně jako použitého materiálu, je nezbytná pro budoucí bezproblémové fungování komínového tělesa. Jelikož je správná funkce komínového tělesa úzce spjata s efektivitou připojeného spotřebiče, ale hlavně s požární bezpečností, je vhodné věnovat této konstrukci náležitou pozornost.

Negativní účinky vedoucí k degradaci komínových těles a ztrátě požadovaných vlastností mají především chemické procesy, kondenzace vodních par, tepelné namáhání a s tím související objemové změny.

Komínová tělesa patří mezi velmi namáhané stavební konstrukce. Je to způsobeno zejména značnou chemickou agresivitou odváděných spalin a také výrazným tepelným namáháním konstrukce. Jelikož správné fungování této konstrukce je zpravidla podmínkou pro efektivní a bezproblémovou funkci vytápěcího systému a zároveň jsou poruchy komínových těles úzce spjaty s otázkou bezpečnosti a protipožární ochrany, vyplatí se těmto konstrukcím věnovat patřičnou pozornost. A to jak během návrhu, tak také během realizace a následného používání.

Většina poruch komínových těles je způsobena již nesprávným návrhem, provedením či výměnou kotle bez respektu ke stávajícímu stavu komínového tělesa. Mezi nejčastější poruchy komínových těles patří zejména nedostatečný odvod spalin způsobený příliš malou účinnou výškou, chybným vyústěním komínového tělesa nad střešní konstrukci či chybné provedení hlavice. Další časté konstrukční vady jsou potom například nesprávně provedené vymetací otvory a sopouchy. Tyto poruchy v každém konkrétním případě musí být posouzeny odborníkem, který následně navrhne způsob nápravy.

Sanace stávajících komínů se provádějí většinou ze dvou důvodů:

  • nedostatečný tah komína
  • nevyhovující (havarijní) stav komína

Při nedostatečném tahu komína jsou v podstatě možné tři varianty řešení:

  • instalace komínové vložky do stávajícího komínového průduchu
  • úprava komínového průduchu (např. frézováním) s následným vložkováním
  • instalace spalinového ventilátoru