Kominictví RS - Roman Sedláček

Vše pro váš komín

Naše služby

Nabídka služeb
Jít do Čištění a kontrola

Čištění a kontrola

Je technologický postup, při kterém dochází k mechanickému odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování.

Jít do Revize

Revize

Jedná se o kontrolu celé spalinové cesty před jejím uvedením do provozu. Na základě této kontroly je vystavena revizní zpráva i se všemi případnými nedostatky.

Jít do Opravy

Opravy

Pro bezproblémovou funkci komínového tělesa je vhodné konstrukci komína řešit jako vícevrstvou, kdy je možné efektivně přizpůsobit jednotlivé vrstvy

Jít do Návrhy a kalkulace

Návrhy a kalkulace

Na požádání Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku.

O nás

Kominictví RS - Roman Sedláček

Naší hlavní snahou je zajištění bezpečného a hospodárného provozu spalovacích spotřebičů a zlepšování čistoty ovzduší. Zabýváme se celkovým řešením veškerých spalinových cest od poradenství, podrobný průzkum, návrh nejvhodnějšího řešení. Výstavbou nových a obnovou stávajících komínů a kouřovodů, až po kompletní finální realizaci. Našim klientům nabízíme veškeré služby z oboru kominictví, od návrhu komínů a jejich výpočtů, přes montáž až po pravidelnou údržbu a kontrolu zákonem daných termínech.

Kontaktujte nás