Kominictví RS - Roman Sedláček

Vše pro váš komín

Naše služby

Nabídka služeb
Přejděte na Čištění a kontrola

Čištění a kontrola

Je technologický postup, při kterém dochází k mechanickému odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování.

Přejděte na Revize

Revize

Jedná se o kontrolu celé spalinové cesty před jejím uvedením do provozu. Na základě této kontroly je vystavena revizní zpráva i se všemi případnými nedostatky.

Přejděte na Opravy

Opravy

Pro bezproblémovou funkci komínového tělesa je vhodné konstrukci komína řešit jako vícevrstvou, kdy je možné efektivně přizpůsobit jednotlivé vrstvy

Přejděte na Jádrové vrtání

Jádrové vrtání

Technika jádrového vrtání se používá v případech, kdy je potřeba vytvořit přesný kruhový otvor v betonu, železobetonu nebo v podobných

O nás

Kominictví RS - Roman Sedláček

Naší hlavní snahou je zajištění bezpečného a hospodárného provozu spalovacích spotřebičů a zlepšování čistoty ovzduší. Zabýváme se celkovým řešením veškerých spalinových cest od poradenství, podrobný průzkum, návrh nejvhodnějšího řešení. Výstavbou nových a obnovou stávajících komínů a kouřovodů, až po kompletní finální realizaci. Našim klientům nabízíme veškeré služby z oboru kominictví, od návrhu komínů a jejich výpočtů, přes montáž až po pravidelnou údržbu a kontrolu zákonem daných termínech.

Kontaktujte nás